Innføringskurs

Innføringskurs i integralterapi

 

Kurset tilbys på vårparten hvert år.

Det er et flott kurs å delta på for å bli kjent med skolen, utdanningen og integralterapien som metode.

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til fire spennende dager!

Vårt mål med kurset

 

Formålet med innføringskurset er å gi eventuelle fremtidige studenter en smakebit.

De får da en mulighet til å kjenne etter om dette er en terapiform de selv opplever som interessant å studere videre.

Kurset skal sikre at individet har tatt et veloverveid valg når det søker plass ved utdanningen terapeutiske hoveddel 2. og 3. skoleåret.

Det er derfor obligatorisk og et inntakskrav før disse to årene.

 

Kurset kan gjennomføres før eller etter 1. skoleåret med Integral livskunst.

 

I integralerapi inviteres individet inn i et terapeutisk rom der tro, håp og kjærlighet er satt i et anvendt system som samlet frembringer helbredelse

Ønsker du hjelp

Strever du med å mestre livet grunnet emosjonell smerte, manglende egenverd, selvtillit eller dårlig selvbilde?

 

Har du hatt en vanskelig barndom og oppvekst som preger og begrenser deg i dag?

 

Har du vanskeligheter i relasjoner til andre?

 

Ønsker du hjelp til å bli dyktigere sosialt sett?

 

Føler du en lengsel etter noe som er større enn deg selv?

 

Da kan det tenkes integralterpi er en behandlingsform for deg.

 

Vi har mange dyktige integralterpeuter flere steder i Norge.

Oversikt over disse finner du i linken under

Kursbeskrivelse

Dagene er en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser.

Det blir gitt en full demonstrasjon av integralterapi foran kursdeltakerne

Alle for utdelt kompendium og kursbevis

 

Underviser på kurset er grunnleggeren av behandlingsformen, Trine Bjørgan Høiberg

 

 

Temaer vi berører

INTEGRAL LIVSKUNST

 • Å leve magisk, integrert og autentisk
 • Integrale tanker og ulike filosofiske tilnærminger knyttet til disse
 • Psykologiens historie - de fire psykologiske krefter
 • Det intelligente hjerte - Sareptas krukke
 • Fire intelligenser - intuitiv/instinktiv, kognetiv/emosjonell
 • Kjærlighetens tre nivåer
 • Evolusjonslære og bevissthetsutvikling sett i et transpersonlig perpektiv
 • Personlig utvikling, selvutvikling og åndelig utvikling
 • Typiske kjennetegn ved spirituell vekkelsesfase - overlevelsesjeget og selvbevisstheten
 • Selvregulering kontra korrigerende styringsformer

 

HELBEDELSE

 • Å forstå hva helbredelse er
 • Energi og bevissthet
 • Et kort oversikt over ulike former for helbredelse og helbredere

 

NÅR KJÆRLIGHET HELBREDER

 • Helbredelse fra hjertet - empatisk nærvær og medfølelse i praksis
 • Forutsetninger for å kunne helbrede fra hjertet
 • Hva fremmer de helende prosessene i integralterapi?
 • Hvorfor benyttes hjertet som helende organ?

 

INTEGRALTERAPI

 • Behandlingsformens indre kjerne
 • Tro, håp og kjærlighet som anvendt prasis
 • Det helbredende potensialet i Integralterapien
 • Det åndelige og subjektive aspektet i behandlingsformen
 • Musikkens plass i terapiformen
 • Integralterapeutens målgruppe
 • Integralterapiens oppbygning
 • Indre og ytre forberedelse som Integralterapeut
 • Etikk og moral som terapeut
 • Terapeut har stort ansvar for eget indre klima. Noen tips.

 

Neste mulighet er 24. - 27. mai 2018

 

Klokkeslett for dagene:

Torsdag 13.00 - 18.00

Fredag 10.00 - 18.00

Lørdag 10.00 - 18.00

Søndag 10.00 - 14.30

Behov for kost/losji?

Gi oss beskjed

 

KURSAVGIFT: 3200 kr

1000 kr betales ved påmelding

Resterende 2200 kr betales inn 14 dager før kursstart

Faktura sendes på epost

 

 

 

 

Oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer ved påmelding

 

IntegralterapiAkademiet

PSYKOLOGI MED HJERTE

 

Integralterapi - akademiet holder til i Vestfold og er en privat skole som tilbyr 4 - årig psykoterapeutisk utdanning som deltidstudie.

+47 90 59 68 61

 

kontakt@integralterapi-akademiet.no

 

Besøksadresse:

 

Senter for integral livskunst

Honerødveien 7

3158 Andebu

 

 

Org.nr: 995 746 042

 

© Copyright. All Rights Reserved.