Introduksjonskurs

Introduksjonskurs


Det er et flott kurs å delta på for å bli kjent med integral livskunst som filsofi, skolen, utdanningen og integralterapien som metode.


Vi ønsker hjertelig velkommen til fire spennende dager!

Vårt mål med kurset


Formålet med innføringskurset er å gi eventuelle fremtidige studenter en smakebit.

Det er en mulighet til å bli kjent med stedet og skolen, samt kjenne etter om dette er en terapiform en selv opplever som interessant å studere videre.

Kurset skal sikre at individet har hatt muligheten til å ta et veloverveid valg når en eventuelt søker plass ved utdanningen terapeutiske hoveddel 2. og 3. skoleåret.

Det er derfor obligatorisk og et inntakskrav før en skal inn på studiets terapeutiske hoveddel (2. og 3. året).

Kurset kan gjennomføres før eller etter 1. skoleåret med Integral livskunst, der fokus er egen vekst og utvikling.I integralerapi inviteres individet inn i et terapeutisk rom der tro, håp og kjærlighet er satt i et anvendt system som samlet frembringer helbredelse


VÅR OG HØST 2024

 

Kurset tilbys to ganger i - 24

23. - 26. mai og 

15. - 18. august

 


Klokkeslett for dagene:

Torsdag 13.00 - 18.00

Fredag 10.00 - 18.00

Lørdag 10.00 - 18.00

Søndag 10.00 - 14.30

 

Behov for kost/losji?

Gi oss beskjed


KURSAVGIFT: 3600 kr

1600 kr betales ved påmelding

Resterende 2000 kr betales inn 14 dager før kursstart

Faktura sendes på epost

Oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer ved påmelding


Kursbeskrivelse

Dagene er en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser.

Det blir gitt en full demonstrasjon av integralterapi foran kursdeltakerne

Alle for utdelt kompendium og kursbevis


Underviser på kurset er grunnleggeren av behandlingsformen, Trine Bjørgan HøibergTemaer vi berører

 

INTEGRAL LIVSKUNST

 • Å leve magisk, integrert og autentisk
 • Integrale tanker og ulike filosofiske tilnærminger knyttet til disse
 • Psykologiens historie - de fire psykologiske krefter
 • Det intelligente hjerte - Sareptas krukke
 • Fire intelligenser - intuitiv/instinktiv, kognetiv/emosjonell
 • Kjærlighetens tre nivåer
 • Evolusjonslære og bevissthetsutvikling sett i et transpersonlig perpektiv
 • Personlig utvikling, selvutvikling og åndelig utvikling
 • Typiske kjennetegn ved spirituell vekkelsesfase - overlevelsesjeget og selvbevisstheten
 • Selvregulering kontra korrigerende styringsformer


HELBEDELSE

 • Å forstå hva helbredelse er
 • Energi og bevissthet
 • Et kort oversikt over ulike former for helbredelse og helbredere


NÅR KJÆRLIGHET HELBREDER

 • Helbredelse fra hjertet - empatisk nærvær og medfølelse i praksis
 • Forutsetninger for å kunne helbrede  fra hjertet
 • Hva fremmer de helende prosessene i integralterapi?
 • Hvorfor benyttes hjertet som helende organ?


INTEGRALTERAPI

 • Behandlingsformens indre kjerne
 • Tro, håp og kjærlighet som anvendt prasis
 • Det helbredende potensialet i Integralterapien
 • Det åndelige og subjektive aspektet i behandlingsformen
 • Musikkens plass i terapiformen
 • Integralterapeutens målgruppe
 • Integralterapiens oppbygning
 • Indre og ytre forberedelse som Integralterapeut
 • Etikk og moral som terapeut
 • Terapeut har stort ansvar for eget indre klima. Noen tips.