Student hos oss

STUDENT HOS OSS


Hos oss lærer du ikke bare å bruke hodet, men like mye hjertet og hendene dine!

Vår filosofi og pedagogikk er basert på helhetlig orienterte spirituelle prinsipper der vi ser individet som en integrert del både av et indre og ytre nettverk av relasjoner.

 

IntegralterapiAkademiet har fokus på studentenes evne til å hjelpe hverandre til å bli stadig mer integrerte i seg selv, og autentiske i sitt livsuttrykk. Det er relasjonene som utgjør det største utviklende og helbredende potensialet. Dette gjelder ikke bare i en isolert gruppe, men også ute i samfunnet generelt. Derfor er vårt fokus så stort på å styrke inidvidenes evne til å stå støtt i egen integritet, og å styrke kontakten med sin selvbevisste kjerne der de tørr møte verden med et åpent sinn og åpent hjerte. Når en blir mer seg SELV og trygg i dette, blir livet en spennende og skapende arena. Da styrkes livslysten og livsengasjementet. Som regel kommer da overskuddet til å bidra, fordi en opplever at en SELV har stor verdi i i møte med sine medmennesker og samfunnet. Vi anerkjenner menneskets helt eksistensielle behov for å være nyttig, og å få lov til å nyttiggjøre seg av de unike ressursene det innehar!

Vi ser studentenes livserfaring som livskompetanse som en stor ressurs i møtet med andre mennesker. Ved å våge dele av sitt eget indre gir en samtidig andre muligheten til å gjøre det samme. Utvikling skje gjennom gjenkjennelse, kommunikasjon fra hjertet, aksepterende raushet, helbredende empati og nestekjærlighet.


Studenter kommer til oss fra hele landet, og alderspennet er stort. Vi har vi hatt studenter fra 18 år og helt opp til 70. Våre studenter kommer fra alle samfunnslag, og med vidt ulik akademisk bakgrunn. 

Noen av våre studenter har et religiøst ståsted, andre ikke. Felles for alle er at de i i ulik grad  tror på noe som er større på dem selv, en universell kilde som er tilgjengelig for alle mennesker. Den åndelige dimensjonen ved livet er en naturlig del hos oss som vi streber etter at våre studenter skal få møte på sin egen måte.

Vi ønsker deg velkommen til et hjertevarmt og nært felleskap der du blitt mødt med åpenhet, ærlighet og kjærlighet.

Hos oss er det herlig uhøytidelig, men dypt seriøst!

Fakta


Skolen opprettet: 2009

Type skole: Privat

Antall studenter pr. kull: 12

Pedagogisk grunnlag: Holistisk

Organisasjonstilknyting: Ja, mulighet til søke medlemskap i eksternt forbund. 

Læringsmiljø

  • Holistisk orientert pedagogikk
  • Fokus på god relasjonsbygging mellom studentene
  • Fokus på livskompetanse, åpenhet og deling
  • Så grupper

Hei, kjære kommende student!


IntegralterapiAkademiet har holdt til på Senter for integral livskunst siden 2011. Senteret er etablert på en gård i hjertet av Vestfold fylke. Stedet er også kjent som Tempelgaarden


Det er langt til nærmeste bylarm her. Gården er virkelig et sted for rekreasjon, fordypning og åndelig næring!


Gården har kost og losji ordning for de av studentene som trenger dette

www.tempelgaarden.no

KVALITET FREMFOR KVANTITETSentralt for oss står kvalitet og trygghet. Vi er ikke så opptatt av størrelser og ytre verdier, men at studiet skal være solid med et godt rammeverk, og at hver enkelt student skal få god oppfølging. Det skal føles verdifullt å studere hos oss, og det skal utdannes Integralterapeuter som utviser faglig dyktighet, har god kunnskap i gjeldende lovverk og med evne til selvrefleksjon og kritisk tenkning i rollen som terapeut, og medmenneske i verden.

UNDERVISNINGS MODELL