Studieavgift

Studiets kostnader


Vi har flere ulike ordninger for betaling av studiet. Du kan velge å betale hele før studiestart, to ganger i året, månedlig nedbetalingsplan, eller ordning med betaling før hver bolk med undervisning.

Samlet utgjør de alle den samme summen.

Nederst på siden finner du link til PDF - fil av studiekontrakt med priser og regelverk

Integral livskunst

Forberedende år15 092 kr

SAMLET FOR SKOLEÅRET

UNDERVISNINGSBOLKER


Syv samlinger av tre dager, fredag til søndag, fordelt over 9 måneder (et skoleår)


Samlet: 154 undervisningstimer4 MULIGHETER FOR BETALING:


1. Hele studeavgiften før oppstart: 15 092kr


2. Månedlig, 9 rater: 1679kr


3. Før hver samling, 7 rater:  2156kr


4. Kvartalsvis, august/januar: 7546kr

Integralterapeutisk grunnutdanning34 200 kr

SAMLET FOR TO SKOLEÅR

UNDERVISNINGSBOLKER


Ti samlinger av fire dager, torsdag til søndag, fordelt over to skoleår.

En 6 - dagers samling, tirsdag til søndag, sommeren mellom de to årene

Samlet: 366 undervisningstimer

Student binder seg kun for ett år av gangen
4 MULIGHETER FOR BETALING:


1. Studieavgift for ett helt år: 17 100kr


2. Månedlig, 22 rater: 1600 kr


3. Før hver samling: 2850kr


4. Kvartalvis, august/januar, 4 rater: 8550kr

Åndelig terapi

Påbyggende år10 584 kr

SAMLET FOR HELE SKOLEÅRET

UNDERVISNINGSBOLKER


Fire samlinger på fire dager, torsdag til søndag. To ved høstsemester og to ved vårsemester

Samlet: 108 undervisningstimer


4 MULIGHETER FOR BETALING:


1. Hele studieavgiften før oppstart 10 584kr


2. Månedlig, 8 rater: 1323kr


3. Før hver samling: 2646kr


4. Kvartalsvis, september/februar: 5292kr

Når studiet starter opp, og datoer på studiesamlingene finnes inne på sidene til de respektive studieårene